Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje je nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija

20. septembar 2008
Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje - nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija
1/5
Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje - nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija
1/5
Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje - nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija
1/5
Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje - nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija
1/5
Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije - Samoupošljavanje - nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija
1/5

Nemačka organizacija HELP, Grad Vranje i Životna pomoć su realizovale projekat „Podrška lokalnom održivom razvoju juga Srbije“ kojim je podržano osnivanje 5 kooperativa i to 2 kooperative za plasteničku proizvodnju povrća i voća, 1 kooperativa - udruženje uzgajivača stoke i proizvodnje mleka, 1 kooperativa – inkubatorska stanica za proizvodnju pilića i 1 kooperativa za proizvodnju peciva i testa po tradicionalnim receptima bez korišćenja nezdravih hemijskih dotaka.

Kooperative su opremljene opremom i ukupno je podržano 50 korisnika. Svaka od podržanih kooperativa je dobila bespovratnu donaciju u vidu opreme za obavljanja poslovne delatnosti u iznosu od 15.000 EUR od HELP-a. Takođe, HELP je organizovao studijske posete i veliki broj poslovnih i stručnih obuka za podržane klijente unutar kooperativa.

Kooperativa „Tradicija i preduzetnišzvo“ sa pekarskom radnjom „Tracija“ ,za proizvodnju peciva i testa na tradicionalan način posebno se je izdvojila jer upšljava žene iz socijalno ugrožnih kategorija, samohrane majke i žrtve porodičnog nasilja.

Preširenje projekta i stvaranje uslova za nova zaposlenja obezbedila je Komercijalan banka a.d Beograd. Komercijalna banka je kooperativi obezbedila opremu, dostavno vozilo u vrenosti od 16.300 EUR. Komercijalna banka je samohranim majkama i ženama socijalnih kategorija obezbedila i kontinuirane specijalizovane edukacije i edukacije iz oblasti osnova preduzetništva i marketinga.

U okviru PBILD programa realizovan je projekat „Samoupošljavanje – nova šansa za samohrane majke i žene socijalnih kategorija“ čime su stvoreni uslovi za otvaranje trećeg proizvodno prodajnog objekta i otvaranje još 3 nova radna mesta. Vrednost projekta je oko 17.000 EUR.

U tri objekta pekare Tradicija, direktno je uposleno ukupno 13 žena iz kategorija samohranih majki, žrtava porodičnog nasilja i nezaposlenih žene iz socijalno ugroženih kategorija koje su na Nacionalnoj službi za zapošljavanje evidentirane preko 10 godina. Još 30 porodica poljoprivrednih proizvođača je indirektno uključeno i od njih se vrši otkup zdravstveno bezbednog povrća, voća i jaja pa samim tim te porodice imaju zagarantovan plasman proizvoda i obezbeđeno sigurno tržište.

Zahvaljujući donatorima proizvodnja u pekari „Tradicija“ je po HACCP standardu.