Proizvodnja povrća u plastenicima

23. jul 2003
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6
Proizvodnja povrća u plastenicima
1/6

NVO “Životna pomoć – Life Aid” i CHF – USAID ostvaruju izvanrednu saradnju od 2003 godine. Projekat “Proizvodnja povrća u plastenicima” je dostigao nemerljiv uspeh. U realizaciji prvog projekta, za prvih 100 plastenika, učestvovao je i Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju.

U 2006. godini pored CHF-a-USAID-a donator na projektu je i nemačka organizacija HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V. i u 2006. godini je dodeljeno 50 plastenika intrnoraseljenim i izbeglim licima. Do sada je izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije dodeljeno 277 plastenika i omogućeno im je da ne žive od jednokratne pomoći već da se uposle i stiču prihode svojim radom.

Izbeglice i interno raseljena lica u plastenicima proizvode: papriku, paradajz, krastavce, cveće a jedan broj porodica interno raseljenih sa Kosova proizvode Ice berg salatu po stendardima Mc’ Doladss-a i za potrebe Mc’ Donaldss-a.

Korisnici projekta su imali stalne edukacije uspeli su da proizvedu zdravstvenu bezbednu hranu što je uzorkovanjem i ispitivanjem proverio ZZZZ Leskovac.

Pored ekonomskih efekata projekat je dao i izuzetne društveno-socijalne efekte.