Životna pomoć

Životna pomoć
1/1

NVO “Životna pomoć” je osnovana 16.07.2001.godine i broji 50 članova.

Nvo Životna pomoć je lokalna organizacija koja sprovodi:

  • ekonomsko-socijalne projekte
  • psiho-socijalne projekte i
  • medicinske projekte

Životna pomoć broji preko 5000 korisnika. Ciljne grupe naše organizacije su:

  • deca bez roditeljskog staranja
  • izbeglice i interno raseljena lica sa KiM
  • osobe sa invaliditetom
  • lokalno stanovnistvo socijalno ugroženo
  • romi

Slava Životne pomoći je „Vavedenje Presvete Bogorodice“ koju Životna pomoć proslavlja 04. decembra.