Lepše treće doba

24. maj 2003
Lepše treće doba
1/3
Lepše treće doba
1/3
Lepše treće doba
1/3

NVO “Životna pomoć” je u saradnji sa “ UNDP”-om realizovala medicinski projekat za “Lepše treće doba”. Projekat je postigao veliki uspeh, 3 mobilne ekipe lekara su u brdsko-planinskim selima Pčinjskog okruga medicinski zbrinule preko 2000 starih i napuštenih lica. Svako od korisnika je dobio besplatan pregled i lekove, a cocijalno ugroženo stanovništvo i pomoć koja je sadžala hranu, odeću, obuću i sredstva za higijenu.