«12»
Lepše treće doba 24. maj 2003

NVO “Životna pomoć” je u saradnji sa “ UNDP”-om realizovala medicinski projekat za “Lepše treće doba”. Projekat je postigao veliki uspeh, 3 mobilne ekipe...

Dečji volonterski centar 24. maj 2002

U saradnji sa “CARE”-om , 2002 godine, realizovan je projekat “Dečji volonterski centar”. Deci iz “Doma Olivera Verica Đorćević” su držane psiho-socijalne...

«12»